Đệm hát Piano - Thiện Organ: Bài 22. Đệm mẫu và học đệm bài: 60 năm cuộc đời

Đệm hát Piano – Thiện Organ: Bài 22. Đệm mẫu và học đệm bài: 60 năm cuộc đời

Đây là link tài liệu:1. https://drive.google.com/file/d/1NZ90EcJnbE2YbatF9sh10Q5mhCYBDwTF/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1m4nujVQgd14hYykgE4sTMvvNjjaxmooo/view?usp=sharing 3. https://drive.google.com/file/d/1eOFEOvep4J0_qwwkWd8LWfgut0tW6RtD/view?usp=sharing Bạn muốn đệm 1 bài hát trên đàn Piano một cách dễ dàng nhất, nhanh chóng không tốn quá nhiều …

Read More
Đệm hát Piano - Thiện Organ: Bài 16. Học đệm bài: Một nhà

Đệm hát Piano – Thiện Organ: Bài 16. Học đệm bài: Một nhà

Đây là link tài liệu:1. https://drive.google.com/file/d/1NZ90EcJnbE2YbatF9sh10Q5mhCYBDwTF/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1m4nujVQgd14hYykgE4sTMvvNjjaxmooo/view?usp=sharing 3. https://drive.google.com/file/d/1eOFEOvep4J0_qwwkWd8LWfgut0tW6RtD/view?usp=sharing Bạn muốn đệm 1 bài hát trên đàn Piano một cách dễ dàng nhất, nhanh chóng không tốn quá nhiều …

Read More
Đệm hát Piano - Thiện Organ: Bài 31. Đệm mẫu và học đệm bài: Vợ người ta - Tình yêu màu nắng

Đệm hát Piano – Thiện Organ: Bài 31. Đệm mẫu và học đệm bài: Vợ người ta – Tình yêu màu nắng

Đây là link tài liệu:1. https://drive.google.com/file/d/1NZ90EcJnbE2YbatF9sh10Q5mhCYBDwTF/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1m4nujVQgd14hYykgE4sTMvvNjjaxmooo/view?usp=sharing 3. https://drive.google.com/file/d/1eOFEOvep4J0_qwwkWd8LWfgut0tW6RtD/view?usp=sharing Bạn muốn đệm 1 bài hát trên đàn Piano một cách dễ dàng nhất, nhanh chóng không tốn quá nhiều …

Read More