Tư thế chơi đàn guitar chuẩn xác

Bạn có thể ngồi hoặc đứng để chơi Guitar, và vị trí bạn chọn hầu như không ảnh hưởng gì đến giai điệu hay kĩ thuật chơi. Tuy nhiên đối với từng loại Guitar thì lại có những tư thế khác nhau và bạn cần duy trì tư thế chơi Guitar tốt để tránh những tổn... more →
Posted in: Tư Vấn Đàn Guitar
1 2 3 4 5 6 32