Làm sao đánh cách dây trưởng, thứ và diminished arpeggios

Trước đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn bài tập đánh cách dây string skipping, nếu bạn chưa xem bài viết này có thể vào ô tìm kiếm của web site để học lại nhé! Hôm này chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn cách làm sao đánh cách dây trưởng, thứ... more →
Posted in: Tư Vấn Đàn Guitar
1 13 14 15 16 17 28