Học đàn guitar bao lâu là đánh thành thạo hoặc đi show được

Hầu hết bạn nào học đàn guitar cũng quan tâm đến việc khi nào học đàn học đàn thành thạo và khi nào mới được đi show. Để giúp các bạn có thể xác định được 2 điều này chúng tôi sẽ có một bài viết đánh giá nho nhỏ, giúp các bạn xác định được học... more →
Posted in: Tư Vấn Đàn Guitar
1 22 23 24 25 26 28