Càng tập guitar càng nản, càng tập không được thì phải làm sao

Tập đàn guitar là vấn đề không phải trong thời gian ngắn mà có thể trở nên thành thạo được. Có nhiều người chậm hiểu thì có thể trải qua 1,2 năm mới có thể cảm thụ được hết các bài, các kiểu đánh khác nhau. Nhưng có một số người học đàn guitar thường... more →
Posted in: Tư Vấn Đàn Guitar
1 26 27 28 29