Anh học trò lần đầu tiên tiếp xúc đàn guitar phím lõm | Tuy nhà xa nhưng có đam mê thì sẽ học được

Anh học trò lần đầu tiên tiếp xúc đàn guitar phím lõm | Tuy nhà xa nhưng có đam mê thì sẽ học được

Anh học trò lần đầu tiên tiếp xúc đàn guitar phím lõm | Tuy nhà xa nhưng có đam mê thì sẽ học được.
Nhạc Sĩ Văn Hải dạy đàn ghita cổ nhạc tại nhà, liên hệ nhạc sĩ Văn Hải học đàn:
– SĐT: 0903 677 622
– Địa Chỉ: 121/5 Tân Chánh Hiệp 35, KP6, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
– Facebook: @thegioiconhac
#NhacSiVanHai #DanhCamVanHai #HocDanCoNhac #HocDanGhiTa #LySongThuong #PhungHoang #TrangThuDaKhuc #LyTongQuan #HaiCauVongCo #KhongMinhToaLau #LyPhuocChau #KhocHoangThien #XangXuLiu #TrungThu #VongCo #TrangThuDaKhuc #DuyenKyNgo #TamPhapNhapMon #DoanKhucLamGiang #NguaOBac #KimTienBan #VanThienTuong #XeXang #VongKimLang #LyQuaCau


Tag liên quan đến Anh học trò lần đầu tiên tiếp xúc đàn guitar phím lõm | Tuy nhà xa nhưng có đam mê thì sẽ học được

học đàn guitar,Nhac Si Van Hai,Danh Cam Van Hai,Hoc Dan Guitar Co Nhac,Ly Song Thuong,Phung Hoang,Trang Thu Da Khuc,Doan Khuc Lam Giang,Ly Tong Quan,Vong Co,Khong Minh Toa Lau,Ly Phuoc Chau,Khoc Hoang Thien,Xang Xu Liu,Trung Thu,Duyen Ky Ngo,Tam Phap Nhap Mon,Ngua O Bac,Kim Tien Ban,Van Thien Tuong,Xe Xang,Vong Kim Lang,Ly Qua Cau

Xem thêm các video khác tại dayhocdan.edu.vn

Bài khác  Hướng Dẫn Đàn Chậm Từng Câu Bài Phụng Hoàng Dây Kép Học Theo Chữ Đàn Sư Tổ Văn Giỏi

33 Comments on “Anh học trò lần đầu tiên tiếp xúc đàn guitar phím lõm | Tuy nhà xa nhưng có đam mê thì sẽ học được”

  1. Ngay xua minh rất thích học ghi ta lõm, Nếu biết được Thầy từ ngay xua giờ chắc minh cũng chơi tuyệt rồi…nhưng rất tiếc quê mình ở Bắc, tuổi cũng 46 rồi nên cũng ngại,,,Lúc 6 tuôi minh đã biết chơi ghi ta, đặc biệt cũng học lỏm được 2 câu vc, lúc đó người hướng dân là 1 anh hàng xóm…

  2. Mình chưa tiếp súc vời đàn liệu có cách nào hướng dẫn mình chỉnh day dàn phím được không bạn, để mình có thể luyện tập chơi và gìn giữ văn hoá việt nơi đất khách ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.