Đệm hát Piano - Thiện Organ: Bài 29. Đệm mẫu và học đệm bài: Tango buồn

Đệm hát Piano – Thiện Organ: Bài 29. Đệm mẫu và học đệm bài: Tango buồn

Đây là link tài liệu:1. https://drive.google.com/file/d/1NZ90EcJnbE2YbatF9sh10Q5mhCYBDwTF/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1m4nujVQgd14hYykgE4sTMvvNjjaxmooo/view?usp=sharing 3. https://drive.google.com/file/d/1eOFEOvep4J0_qwwkWd8LWfgut0tW6RtD/view?usp=sharing Bạn muốn đệm 1 bài hát trên đàn Piano một cách dễ dàng nhất, nhanh chóng không tốn quá nhiều …

Read More