Guitar Hướng Dẫn Đệm Hát Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu ♫

Guitar Hướng Dẫn Đệm Hát Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu ♫

Guitar Hướng Dẫn Đệm Hát Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu ♫
#HocDanGuitar #GuitarCoBan #HuongDanGuitar
00:00 Từ đầu
00:24 Nhạc lý cơ bản nhất cho đàn Guitar
04:16 Hướng dẫn tay phải và tay trái
05:44 Các nốt nhạc cơ bản trên đàn Guitar thế 1
07:21 Bài tập chạy ngón thế 1
09:50 Hợp âm, Cấu tạo hợp âm Trưởng và hợp âm Thứ
17:17 Các điệu cơ bản thường dùng trong đệm hát Guitar

Liên hệ học đàn: https://www.facebook.com/lyguitaracoustic
————————————————————————–
⚡ Lý Acoustic
➤ Facebook: https://www.facebook.com/lyguitaracoustic
➤ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0O2_qujDKHR7D6aDFCyNVw?sub_confirmation=1


Tag liên quan đến Guitar Hướng Dẫn Đệm Hát Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu ♫

học đàn guitar,học đàn guitar,guitar cơ bản,hướng dẫn guitar,lý acoustic,guitar huong dan,huong dan danh dan guitar,guitar hướng dẫn đệm hát,hướng dẫn đệm hát guitar,hướng dẫn đệm hát cơ bản,học đàn,guitar hướng dẫn bài đơn giản,huong dan choi guitar,nhạc lý cơ bản guitar,guitar cơ bản cho người mới bắt đầu,học hợp âm guitar cơ bản,học đàn guitar cấp tốc,luyện ngón guitar,cách chỉnh dây đàn guitar,tự học đàn guitar,học đàn guitar cơ bản,cách học đàn guitar

Xem thêm các video khác tại dayhocdan.edu.vn

17 Comments on “Guitar Hướng Dẫn Đệm Hát Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu ♫”

  1. Bạn phải em của anh Quý kênh quý guitar không.nghe rất giống?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *