Học đàn guitar cơ bản – Cách COPY THẾ BẤM 1 hợp âm ra các hợp âm khác phần 2 [HocDanGhiTa.Net]

Học đàn guitar cơ bản - Cách COPY THẾ BẤM 1 hợp âm ra các hợp âm khác phần 2 [HocDanGhiTa.Net]

Học đàn guitar cơ bản – Cách COPY THẾ BẤM 1 hợp âm ra các hợp âm khác phần 1 [HocDanGhiTa.Net] Trong phần 2 này “hợp âm đồng dạng” nhưng khác tính chất sẽ được phân tích rõ hơn

Bài viết chi tiết: http://hocdanghita.net/chia-khoa-tu-nhung-hop-am-dong-dang/
Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=E7aiLE5EUmA

m/ m/ m/ m/ m/


Tag liên quan đến Học đàn guitar cơ bản – Cách COPY THẾ BẤM 1 hợp âm ra các hợp âm khác phần 2 [HocDanGhiTa.Net]

học đàn guitar,hoc dan ghi ta,tu hoc dan guitar,học đàn guitar,học đàn guitar cơ bản,day danh dan guitar,học guitar online,các hợp âm cơ bản guitar,học guitar đệm hát,cách học đàn guitar,đệm hát cơ bản,hợp âm guitar,học guitar,tự học guitar,tự học đàn guitar,dạy guitar,học guitar cơ bản,hoc guitar,day guitar,dạy đàn guitar,học guitar solo,solo ghi ta thùng,học solo guitar điện,học solo guitar,hướng dẫn đệm hát

Xem thêm các video khác tại dayhocdan.edu.vn

Bài khác  Hướng Dẫn Guitar - Khi Người Lớn Cô Đơn (Phạm Hồng Phước) - Điệu Boston

5 Comments on “Học đàn guitar cơ bản – Cách COPY THẾ BẤM 1 hợp âm ra các hợp âm khác phần 2 [HocDanGhiTa.Net]”

  1. Clip rất hay , cảm ơn anh nhiều , khá hữu ích cho việc làm nhạc của em, em hay bị lẫn quẩn trong vòng của các hợp âm cơ bản và vận dụng không hợp lý hợp âm màu. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *