Học đàn vọng cổ -Lý Cây Bông

Học đàn vọng cổ -Lý Cây Bông

#lycaybong#daydanvongco #guitarphimlomvongco #danhcamvanvi

Học đàn vọng cổ -Lý Cây Bông
Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông
Ơ ơ rường ơ bông lê cho bằng bông lựu
Ơ ơ rường ơ là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông
Là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông
Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông
Ơ ơ rường ơ bông lê cho bằng bông lựu

Ơ ơ rường ơ là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông
Là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông

Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông
Ơ ơ rường ơ bông lê cho bằng bông lựu
Ơ ơ rường ơ là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông
Là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông.

Học đàn guitar phím lõm
Kênh chia sẽ kiến thức về đàn guitar, tân cổ nhạc, guitar phím lõm, kết nối những người cùng đam mê bộ môn đàn ca tài tử.facebook:
https://www.facebook.com/Guitar-395826923794022
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCJtcfofMCD5Uvuc0JYBrmHw
G+
https://plus.google.com/b/100616542627162041482/
https://www.youtube.com/channel/UCJtcfofMCD5Uvuc0JYBrmHw?sub_confirmation =1 guitar phím lõm


Tag liên quan đến Học đàn vọng cổ -Lý Cây Bông

học đàn guitar,nhac si Van Hai,dây đào,đoản khúc lam giang,slow rock,6 câu vọng cổ,Lý Con Sáo,vong co viet nam,tân cổ hiện đại,ca co vong co,Học đàn vọng cổ -Lý Cây Bông,ly cay bong,hoc dan guita phim lom,cac bai ly,guitar phim lom vong co,tự học đàn guitar phím lõm bài đoản khúc lam giang,dan vong co,ky am vong co,day dan vong co,van gioi,cai luong,danh cam van vi,học đàn vọng cổ guitar phím lõm,vọng cổ,lý cây bông

Xem thêm các video khác tại dayhocdan.edu.vn

Bài khác  Dạy đàn guitar bài khoảnh khắc, Dạy Guitar Quận 12 - Lớp nhạc Giáng Sol Quận 12.

2 Comments on “Học đàn vọng cổ -Lý Cây Bông”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *