Học đệm đàn guitar cách đơn giản nhất – bài 3

Học đệm đàn guitar cách đơn giản nhất - bài 3

Học đệm đàn guitar cách đơn giản nhất – bài 3

Nội dung
00:07 – PHẦN 1: bài tập các mẫu đệm
00:12 – bài tập 1
00:34 – bài tập 2
00:58 – bài tập 3
01:20 – bài tập 4
01:48 – bài tập 5
02:15 – PHẦN 2: bài hát thực hành “Hỡi môn đồ trung tín”
02:20 – các hợp âm trong bài
02:37 – các lưu ý
03:15 – tập chuyển hợp âm
04:27 – đệm hát

Nội dung bài viết:
http://sdrv.ms/1bEpczO

Sheet bài hát:
http://thanhca.org/viewPDF.php?pdf=1372138946-134-thanhca-truyenthong-001-509_part47.pdf

Nghe bài hát:
http://youtu.be/xUlhK5LePVQ

Các topic khác:
https://www.facebook.com/hocdanTVC
(Học đàn Tôn Vinh Chúa)
.


Tag liên quan đến Học đệm đàn guitar cách đơn giản nhất – bài 3

học đàn guitar,Học,đệm,guitar,đơn giản,nhất,đàn

Xem thêm các video khác tại dayhocdan.edu.vn

Bài khác  Bài hướng dẫn: LÝ BÔNG DỪA | Dây hò nhất - Giọng Kép | Cổ Nhạc Tri Âm

One Comment on “Học đệm đàn guitar cách đơn giản nhất – bài 3”

Leave a Reply

Your email address will not be published.