học viên vượt 1500km vào tận trung tâm học đàn organ|TĐT vlogs

học viên vượt 1500km vào tận trung tâm học đàn organ|TĐT vlogs


Tag liên quan đến học viên vượt 1500km vào tận trung tâm học đàn organ|TĐT vlogs

học đàn organ,học viên vượt 1500km vào tận trung tam học đàn|TĐT vlogs,học viên vượt 1500km vào tận trung tam học đàn,học viên vượt 1500km,vào tận trung tam học đàn organ,học đàn organ,TĐT

Xem thêm các video khác tại dayhocdan.edu.vn

Bài khác  Tập đàn organ bài 11: tập bấm hợp âm pha trưởng (F) -tập bài tiếng chuông giáng sinh

21 Comments on “học viên vượt 1500km vào tận trung tâm học đàn organ|TĐT vlogs”

  1. Mình chỉ học nghe hợp âm bài hát. Miễn sao nghe qua bài hát bỏ dược cho người ta hát.bạn dạy ok không ? Mình qua trường nhạc nghe hợp âm kém .mình học online .

  2. Mình cũng biết ít về ỏgan chỉ Am với C còn yếu vì chưa qua trường lớp gì cả. muốn học thêm khóa online để tập tành đi show ko biết có ổn ko

Leave a Reply

Your email address will not be published.