Nam ai nhạc lễ-Chữ đàn cơ bản tự học | Tấn Thành Bàu Năng

Nam ai nhạc lễ-Chữ đàn cơ bản tự học | Tấn Thành Bàu Năng


Tag liên quan đến Nam ai nhạc lễ-Chữ đàn cơ bản tự học | Tấn Thành Bàu Năng

học đàn guitar,Guitar nhạc lễ Cao Đài,Nam ai cơ bản,Tấn Thành Bàu Năng

Xem thêm các video khác tại dayhocdan.edu.vn

Bài khác  TIẾT ĐIỆU 9: Bolero [Các điệu đàn guitar cơ bản]

22 Comments on “Nam ai nhạc lễ-Chữ đàn cơ bản tự học | Tấn Thành Bàu Năng”

  1. Nam ai mình đàn được 12 câu lớp 1 chữ đàn thầy sáu long . Lớp 2 thì hình như lặp lại . Nhưng lớp 3 từ câu 23 trở đi minh lấy chữ đàn của thành trong bài này được không ? Thành cho mình biếc với nha , cảm ơn thành nha hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *