Nam ai nhạc lễ-Chữ đàn cơ bản tự học | Tấn Thành Bàu Năng

Nam ai nhạc lễ-Chữ đàn cơ bản tự học | Tấn Thành Bàu Năng


Tag liên quan đến Nam ai nhạc lễ-Chữ đàn cơ bản tự học | Tấn Thành Bàu Năng

học đàn guitar,Guitar nhạc lễ Cao Đài,Nam ai cơ bản,Tấn Thành Bàu Năng

Xem thêm các video khác tại dayhocdan.edu.vn

Bài khác  Bài hạ nhạc lễ Cao Đài-Chữ đàn cơ bản tự học | Tấn Thành Bàu Năng

22 Comments on “Nam ai nhạc lễ-Chữ đàn cơ bản tự học | Tấn Thành Bàu Năng”

  1. Nam ai mình đàn được 12 câu lớp 1 chữ đàn thầy sáu long . Lớp 2 thì hình như lặp lại . Nhưng lớp 3 từ câu 23 trở đi minh lấy chữ đàn của thành trong bài này được không ? Thành cho mình biếc với nha , cảm ơn thành nha hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *