PTM Hướng dẫn tự học đàn ORGAN-PIANO tại nhà dành cho mọi người Bài 1

PTM Hướng dẫn tự học đàn ORGAN-PIANO tại nhà dành cho mọi người Bài 1

Học chơi đàn
#pianoptm


Tag liên quan đến PTM Hướng dẫn tự học đàn ORGAN-PIANO tại nhà dành cho mọi người Bài 1

học đàn organ,PIANO

Xem thêm các video khác tại dayhocdan.edu.vn

Bài khác  Tập đàn organ bài 10: bài tập sách Lv trang 27 ( tiếp theo)

2 Comments on “PTM Hướng dẫn tự học đàn ORGAN-PIANO tại nhà dành cho mọi người Bài 1”

  1. Hoan hô bạn. Tôi rất thích cách bạn chơi nhạc. Một trong các cao thủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *