Tự học đàn-Kiss the rain C major-Yiruma

Tự học đàn-Kiss the rain C major-Yiruma

#tựhọcđàn


Tag liên quan đến Tự học đàn-Kiss the rain C major-Yiruma

học đàn guitar,[vid_tags]

Xem thêm các video khác tại dayhocdan.edu.vn

Bài khác  Đệm hát trăm bài chỉ với 3 hợp âm (phần 1) #guitartalk

One Comment on “Tự học đàn-Kiss the rain C major-Yiruma”

  1. 💚👽 Nice piano and video!! You are so talented! Amazing performance of Kiss the rain!! 💚👽💚👽 — Your always friend: The alien 💚👽

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *